Home

Welkom bij biologische kruidenkwekerij Puur-Aroma 

Inhoud:
1. Introductie
2. Biologisch extra lekker en gezond
3. Salvestrolen


Op zaterdag zijn wij van 9.00 uur tot 16.00 uur open voor particulieren,

Puur Aroma - Margraten B.V.
Pasveld 4, 6269 NJ, Margraten

Mob Monique: 06-21213654 
Mob Frank: 06-29001070

Mail: info@puur-aroma.com


Ook zijn wij te vinden op Facebook

 

Voor het aanbod van deze week klik hier1. Introductie. Terug naar boven

Overzicht kruidenkwekerij Puur Aroma. 
Onze jaarproductie omvat ca. 1 miljoen biologisch geteelde pot-kruiden per jaar. Tevens leveren we gesneden keukenkruiden, wilde kruiden en eetbare bloemen voornamelijk aan de professionele horeca. We zijn de meest zuidelijk gelegen kwekerij van Nederland. Tevens zijn we de hoogst gelegen kwekerij van Nederland namelijk 170 meter boven NAP.

Biologisch geteelde kruiden van Puur Aroma.
Kruidenlijn PUUR Aroma is de nieuwste sensatie op het gebied van culinaire kruiden. Alle kruiden zijn op Biologische wijze geteeld en dragen daarom met trots het Europese Biologische keurmerk en het EKO keurmerk! Ieder kruid staat in een ronde 13 cm pot en is voorzien van een etiket waar kort de toepassingsmogelijkheden van het betreffende kruid staan omschreven in vier talen: Nederlands, Engels, Duits en Frans.2. Biologisch extra lekker en gezond. Terug naar boven

Door Frank Radder: Gediplomeerd herborist (kruidendeskundige), biologisch kruidenkweker, professioneel wildplukker en voedingsdeskundige hbo.

Waarom Biologisch geteelde groenten, fruit en kruiden beter zijn? In de Biologische land- en tuinbouw wordt er geen gebruik gemaakt van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en genetisch gemodificeerd uitgangsmateriaal. Hierdoor groeien de gewassen langzamer en ontwikkelen ze een pure smaak, bevatten de gewassen meer gezonde stofjes en zijn de gewassen vrij van landbouwgif. Producten uit de Biologische land- en tuinbouw zijn te herkennen aan het EKO- en het Europese Biologische keurmerk. De controle op de Biologische land- en tuinbouw is wettelijk op Europees niveau geregeld en wordt in Nederland gecontroleerd door stichting Skal.

'De gevolgen van het gebruik van land- en tuinbouwgif in onze voedselketen, wordt al jaren lang miskend, met name de langere termijn gevolgen er van'.

Onderzoek
Sinds tientallen jaren zijn er diverse onderzoeken geweest naar de verschillen tussen gangbaar en biologisch geproduceerde plantaardige voedingsbronnen. Lang zijn hieruit nog geen echt overtuigende verschillen naar voren gekomen. Inmiddels beginnen de inzichten bij onderzoekers en wetenschappers te kantelen. De relatie tussen intensief pesticiden gebruik en ziekten als parkinson en kanker beginnen zich steeds duidelijker af te tekenen. Inmiddels is in Frankrijk de ziekte parkinson als beroepsziekte erkent bij agrariërs die langer dan 10 jaar met pesticiden hebben gewerkt! Britse wetenschappers hebben aan het begin van deze eeuw (2002, 2003) de verschillen tussen gangbaar en biologisch 'in vitro' al overtuigend boven water weten te halen.  

Inleiding
Britse wetenschappers hebben aangetoond dat door het pesticiden (gif) gebruik in de land- en tuinbouw de plant een groot aantal natuurlijke verdedigingsstoffen nauwelijks meer aanmaakt omdat de synthetische pesticiden zo krachtig werken. Echter deze natuurlijke verdedigingsstoffen in de plant vervullen een belangrijke rol als hulpstoffen voor de mens waar ze onderdeel uitmaken van onze natuurlijke afweer tegen ziekten. Het gaat hier om belangrijke fyto-nutriënten (fyto = plant, nutriënt = voedingsstof) waarbij de wetenschappers specifiek gekeken hebben naar fytoalexinen (fyto = plant, alexinen = afweren, verdedigen). Fytoalexinen zijn verdediginsstofjes die een plant aanmaakt in geval van bedreiging en- of aanval. Fytoalexinen zijn een subgroep van de fytonutriënten die we enkel nog maar in relevante hoeveelheden tot ons krijgen via biologisch geproduceerde plantaardige voeding. Er bestaan duizenden verschillende fyto-nutriënten. Meer uileg over fyto-nutriënten vindt u onder het knopje INFO van deze site.


Professor M. Danny Burke. 

3. Salvestrolen. Terug naar boven

"Salvestrolen de grootste ontdekking op het gebied van voeding na de ontdekking van de vitaminen!!!" (Professor M.D. Burke)
De Britse wetenschappers professor M. Danny Burke en professor Gerard A. Potter hebben de functie van een nieuw enzym in het menselijk lichaam ontdekt. Als gevolg hiervan, hebben ze tevens waarschijnlijk een nieuwe groep van essentiële fyto-nutriënten in kaart gebracht. Het begon allemaal met het in kaart brengen van een nieuw enzym in het menselijk lichaam, het zogenaamde CYP1B1 enzym (1995). Stap twee was de ontdekking van het mogelijke substraat (voedingsbodem) voor het CYP1B1 enzym. Het substraat voor het CYP1B1 enzym hebben de wetenschappers salvestrolen genoemd (2002-2003). 

Wat is een enzym?
Een enzym is een actief eiwit wat gevormd wordt in een organisme op celniveau om een bepaalde reactie mogelijk te maken of te versnellen, zonder hierbij zelf verbruikt te worden of van samenstelling te veranderen. Enzymen zijn bijvoorbeeld veelvuldig betrokken bij stofwisselingsprocessen in ons lichaam. Onze genen sturen de aanmaak van een bepaald enzym aan. Zo zijn er enorm veel verschillende enzymen, elk met een specifieke taak   

Het CYP1B1 enzym.
Het specifieke CYP1B1 enzym is in het menselijk lichaam een universele tumor marker (1995 door prof. M. Danny Burke). HET CYP1B1 ENZYM KOMT BIJ GEZONDE CELLEN NAUWELIJKS TOT EXPRESSIE!!! Bij het ontstaan van tumoren maakt het menselijk lichaam in 96% van alle gevallen al in een vroeg stadium zelf het CYP1B1 enzym aan. Gezonde cellen blijven ongemoeid omdat het CYP1B1 enzym in gezonde cellen nauwelijks tot expressie komt. Het CYP1B1 enzym kan een tumorcel inleiden tot apoptose (geprogrammeerde celdood) indien er voldoende substraat (voedingsbodem) aanwezig is. Uit onderzoek is gebleken dat het overlevingsenzym CYP1B1 al in een vroeg stadium bij vrijwel alle kankersoorten ruim wordt aangemaakt in het menselijk lichaam. (www.ncbi.nih.gov/pubmed/9230218) Tumorspecifieke expressie van cytochroom P450 CYP1B1

Salvestrolen 'De vitamines van de 21e eeuw'
'Ik heb nooit geloofd dat kanker een te genezen aandoening was. Nu, in het licht van wat we hebben ontdekt, geloof ik dat kanker te genezen is. (Professor G.A. Potter)

Helaas is professor G.A. Potter ons begin 2023 ontvallen waarbij een groot wetenschapper is heen gegaan (RIP †).
Salvestrolen zijn een zéér specifiek aantal fyto-nutriënten die het substraat (voedingsbodem) vormen voor het CYP1B1 enzym. 
Salvestrolen zijn natuurlijke verbindingen die een plant zelf aanmaakt om zich te beschermen tegen met name schimmels en mogelijk ook bepaalde bacteriën, virussen, insecten en overige stressoren.
De reactie tussen een salvestrol en het CYP1B1 enzym zorgt ervoor dat apoptose (geprogrammeerde celdood) weer kan plaatsvinden. De cyclus van ongeremde celdeling die kenmerkend is voor kanker wordt hiermee doorbroken. De kankercel wordt vervolgens door het lichaam zelf ontbonden en deels hergebuikt en/of afgevoerd. (2002 door prof. Gerard A. Potter). NIET ALLE FYTO-NUTRIENTEN ZIJN SALVESTROLEN!!! Een fytonutriënt is een salvestrol indien: de structuur en de functie, tijdens de interactie met het CYP1B1 enzym, kan beantwoorden aan de specifieke selectiviteit van het CYP1B1 enzym. Salvestrolen worden in relevante hoeveelheden enkel nog aangetroffen in fruit, groenten en kruiden uit de biologische land- en tuinbouw, of uit het wild geoogste Producten.  (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2375304/) Het kanker-preventieve middel resveratrol wordt omgezet in het antikankermiddel piceatannol door het cytochroom P450-enzym CYP1B1

"Door het wijdverbreide gebruik van synthetische pesticiden is de noodzaak voor de plant om haar eigen salvestrolen aan te maken grotendeels komen te vervallen."

Producten uit de gangbare land- en tuinbouw bevatten nauwelijks nog relevante hoeveelheden salvestrolen. 'Door het wijdverbreide gebruik van synthetische pesticiden in de land- en tuinbouw is de noodzaak voor de plant om haar eigen verdedigingsstoffen aan te maken grotendeels komen te vervallen'. Hierdoor zijn we een deel van onze natuurlijke bescherming tegen kanker verloren'. Extra informatie over salvestrolen vindt onder het knopje INFO op deze website.Professor Gerard A. Potter.

Literatuur.
1. Potter GA et al. Salvestrols - natural products with tumor selective activity. J Orthomol Med. 2006;21(1):34-36

2. Tan HL et al. Salvestrols: a new perspective in nutritional research. J Orthomol Med. 2007;22(1);39-47

3. Scheafer BA et al. Cancer and related case studies involving salvestrol and CYP1B1. J Orthomol Med. 2012;27(3):131-138

Wat hebben salvestrolen en overige fytonutriënten met Biologische plantaardige productie te maken?
I. Biologisch geproduceerde plantaardige eetbare gewassen zoals groenten, fruit en kruiden bevatten tot 30 % meer salvestrolen dan gangbaar geproduceerde groenten, fruit en kruiden (onderzoeksteam Burke en Potter). De noodzaak, voor gangbaar geteelde plantaardige eetbare gewassen, om zelf haar salvestrolen aan te maken, is nauwelijks aanwezig indien er pesticiden toegediend worden. Met name het gebruik van fungiciden (schimmelbestrijders) is funest voor de natuurlijke aanmaak van salvestrolen in een plant.

II. Biologisch geproduceerde plantaardige producten zijn bijna altijd vrij van synthetische pesticiden. Bepaalde synthetische pesticiden- resten die we mogelijk via gangbaar geproduceerde groenten, fruit en kruiden binnen krijgen, kunnen het CYP1B1 enzym blokkeren waardoor het inactief wordt. Het CYP1B1 enzym kan haar taak dus niet meer uitvoeren (onderzoeksteam Burke en Potter). Meer informatie over pesticiden resten in (systemisch werkende pesticiden) en op (contact pesticiden) uw plantaardige voeding vindt u op www.weetwatjeeet.nl

III. Spuit- residuen op biologische groenten, fruit en kruiden is nihil!!! De voordelen van biologisch eten zijn enorm groot.
www.milieucentraal.nl
NVWA residu testen


IV. Er is geen één autoriteit op het gebied van voedselveiligheid die rekening houdt met de samenhang van pesticiden resten in en op onze groenten, fruit en kruiden en het stapeleffect hiervan!!!!!

(RIVM Maximale Residu Limiet (MRL))
Pesticiden 1000 keer giftiger dan gedacht.

V. Nieuw wetenschappelijk onderzoek toont aan dat biologisch geteelde gewassen significant hogere concentraties gezonde stofjes bevatten. Tevens toont dit onderzoek aan dat biologisch geteelde gewassen lagere gehaltes aan giftige stoffen bevatten. 
Lees hier verder.'De algemene gedachte dat het gebruik van land- en tuinbouwgif (pesticiden) noodzakelijk is voor onze primaire voedselvoorziening, is een kwalijke minachting naar de natuur'.


De introductie van synthetische chemie in onze voedselketen is één van de grootste fouten op het gebied van voeding in de twintigste eeuw. Het blijft juist nu nog, .......een "ernstig brevet van onvermogen" van ons systeem.'Moniti meliora sequamur'
Laat ons gewaarschuwd wijzer handelen.